Příměstské tábory

13.09.2011 15:21

 

Příměstské tábory

se již stávají tradicí a je o ně stálý zájem. Prvním turnusem nás provázela postava sv. Anežky České. Děti se soustředily na ctnosti, kterými Anežka vynikala, a snažily se dobré vlastnosti hledat na svých kamarádech. Nechyběly samozřejmě hry, soutěže a tvoření. Děti se seznámily se základy první pomoci a každý den nacvičovaly písně na mši svatou. Vrcholem tábora bylo hledání pokladu sv. Anežky. Na cestě k němu děti musely ošetřovat raněné, hledat bylinky a plnit i jiné úkoly, odměnou jim byl sladký poklad, který jim předala sv. Anežka osobně.

Na druhém turnuse hlavní postavu tábora děti potkaly v arboretu a svými otázkami a důvtipem musely zjistit, o koho jde. Nakonec byla sv. Zdislava odhalena. Tentokrát si děti sestavily svůj žebříček hodnot a porovnávaly jej s hodnotami, které byly důležité pro Zdislavu. Také si zahrály novou hru Adventura na motivy cesty sv. Zdislavy z Křižanova na hrad Lemberk. Hra měla velký úspěch. Nechyběly hry na hřišti, koupání na koupališti, tvoření a cesta za pokladem.

Děkuji všem svým spolupracovníkům – vedoucím, instruktorkám i kuchařinkám a kuchaři, za jejich práci a pomoc.

M. Kaňovská a J. Draberová