T-CLUB

03.06.2014 22:15

Zveme tě na červnové setkání T-CLUBU ve 13:00, 21. 6. 2014.Budeme si hrát v hranickém parku Těš se na badminton, frisbee, průlezky, hry …
Mokrá varianta: film na faře.
Těší se na Tebe
Štěpka, Léňa, Mája