Tvoření pro -náctileté a starší

02.11.2012 22:33

Kouzlit s drátem- vyrábět drátěné figurky, budeme ve čtvrtek 15. listopadu 2012 na faře v Hranicích od 15 hodin.
Kdo máte, přineste si kleštičky a zbytky vln.
K dispozici budou drátky a zbytky vln různých barev a velkou jehlu.
Příspěvek 20 Kč.