Valentýnské nedělní odpoledne

03.02.2011 17:00

  V rámci Národního týdne manželství pořádáme Valentýnské nedělní odpoledne nejen pro manželské páry  20. února  2011 v 15 hodin na faře v Hranicích. Bude zajištěno hlídání dětí v herně.

    Hlavní program:

      Přednáška manželů Smékalových z Loukova „Sedm návyků šťastné rodiny.“ Malým občerstvením a drobnou pozorností pro manžele chceme přispět k pěkné atmosféře tohoto odpoledne. Ovšem jestli bude taková opravdu, O TOM ROZHODNETE VY, KDYŽ PŘIJDETE A SVOU DOBROU NÁLADOU, příp. svým svědectvím k tomu přispějete. Na přednášku mohou přijít i ostatní zájemci. Těšíme se na vás!