Projekty MPSV

Činnost Centra je financována z dotací MPSV, MěÚ Hranice, příspěvků účastníků.

  • rok 2010 a 2011 - „Rodino, staň se tím, čím máš být“ – aktivity na podporu vztahů v rodinách – přednášky a besedy, víkendy, Klub maminek, tvořivé programy, kursy Manželské večery a Kurs pro ženy a další programy.
  • Rok 2012 „Dobrý rodič, šťastné dítě, fungující společnost“ -  programy na zvyšování rodičovských kompetencí, vzdělávací a aktivizační programy pro rodiče, programy pro upevňování vztahů mezi rodiči a dětmi , přednášky a besedy.
  •  rok 2013  „Společnost rodině, rodina společnosti“ - aktivity na podporu rodičovství a rodinných vztahů.