Příprava na manželství


 

Jedním z důležitých úkolů Center pro rodinu je podílet se na přípravě snoubenců na manželství. V této oblasti nabízíme zatím pomoc při bezprostřední individuální přípravě na sňatek. Po domluvě s knězem,v jehož farnosti bude svatba probíhat, je možné se domluvit s manželskými páry, se kterými spolupracujeme,na několika setkáních. Doporučujeme tři setkání, na kterých si popovídáte o tématech :

 

  • Priority, rozdíly mezi mužem a ženou, krize v manželství
  • Komunikace a odpuštění
  • Naplňování potřeb muže a ženy, sexualita a plodnost.