Etické otázky každého dne

Jedná se o přednášky a besedy na témata související s manželskými a rodinnými vztahy. Střídají se krátké přednášky, diskuse, videoukázky, práce samostatná, ve dvojicích i ve skupinách, tvoření, dramatika, hudba, odpovědi na dotazy atd. Setkání trvá zpravidla dvě vyučovací hodiny.

Besedy vede lektorka Lenka Pchálková.

Zájemci si je mohou objednat na tel. č. 775 153 652 nebo na e-mailové adrese:cprhranice@ado.cz

Besedy jsou sestaveny do čtyř tematických řad (u menších dětí některá témata sloučena):
1) Jak si poradit se životem (kdo jsem a jaký mám být) - rozvoj vlastní osobnosti
2) Člověk mezi lidmi - mezilidské vztahy
3) Na cestě za láskou - partnerské, manželské a rodinné vztahy
4) Tudy cesta nevede (a jak to má být správně)- prevence sociálně-patologických jevů

Podrobnější rozpis:

1. třída ZŠ: Já, moji kamarádi a moje rodina
A1 - Já a moji kamarádi; A2 - Já a moje rodina

2. třída ZŠ: Mluvíme a nasloucháme, a přitom se rádi máme
B1 - Jak spolu mluvíme; B2 - Nad rodinným albem
3. třída ZŠ: Zdravé myšlenky - zdravé vztahy
C1 - Myšlenky a vztahy; C2 - Máme doma miminko

4. třída ZŠ: Můžu se stát hrdinou?
D1 - Moje vzory, úspěch a neúspěch; D2 - Jak se bránit nátlaku;
D3 - Od prvního setkání k nové rodině

5. třída ZŠ: Dítě na cestě k dospělosti
E1 - Od dětství k dospělosti; E2 - Rozdíly a pochopení mezi lidmi;
E3 - Jak nám rodiče dali největší dar

6. třída ZŠ: Dozrávám v osobnost
F1 - Dimenze mojí osobnosti; F2 - Kompas v nás;
F3 - Rodinná pravidla; F4 - Správná a špatná výživa

7. třída ZŠ: Moje místo v životě a mezi lidmi
G1 - Životní cíle a prostředky; G2 - Lidé kolem mě;
G3 - Druhy lásky; G4 - Emoce a jak si s nimi poradit

8. třída ZŠ: Zdravá osobnost a zdravé vztahy
H1 - Osobnost a řizpůsobování druhým; H2 - Povaha, charakter a vztahy;
H3 - Jak najít toho pravého; H4 - Násilí a hranice ve vztazích

9. třída ZŠ: Na životní křižovatce
I1 - Světové názory a můj směr; I2 - Rozdílnost a tolerance;
I3 - Láska a plánování rodiny; I4 - Rizika „špatného sexu"

studenti SŠ a SOU: Na prahu „dospělého života"
J1 - Můj život, čas, cesta a cíl; J2 - Já, ty a my;
J3 - Láska: dar vzájemný, dar předávaný; J4 - Vztahy: radost i problém