Vstupy s náboženskými tématy

Tyto programy vytvořilo Centrum pro školy při Arcibiskupství olomouckém,  jsou akreditovány MŠMT  pro I. i II. stupeň základních škol a  korespondují s Rámcovými vzdělávacími programy škol a mohou vhodně doplnit výuku v hodinách prvouky, dějepisu, občanské nauky i jiných předmětech. Děti se seznamují se smyslem a základním poselstvím křesťanských svátků a křesťanských pojmů i postav naší historie, se kterými se běžně v životě potkáváme. V žádném případě není cílem programu přesvědčovat žáky o víře v Boha. Témata jsou zpracována pro I.stupeň poutavou formou interaktivního programu ve skupině – v kruhu, s různými pomůckami.

Pro II.stupeň jsou  formou powerpointové prezentace, doplněné nějakou aktivitou.

Nabízíme tato témata:

Vánoce

Velikonoce

Svatý Cyril a Metoděj

Den české státnosti - svatý Václav

Bible

Liturgický prostor / o kostele/

Svatý Mikuláš


Informace a objednávky programů na kontaktech uvedených na úvodní straně.