Kniha na březen 2014

Překonávání konfliktů v rodině

Béatrice Trélaün

Jak společně lépe žít a jak spolu dobře vycházet?
V každodenním rodinném životě a během vývoje rodiny dochází občas nebo i často k nedorozuměním, hádkám a střetům. Někdo je tváří v tvář těm druhým odzbrojen, někdo reaguje prudce, křičí... napětí vzrůstá. Kniha vede čtenáře ke zvládání konfliktů mezi členy rodiny a ukazuje, jak jim předcházet, pomáhá rodičům usměrňovat hádky mezi sourozenci a naznačuje cestu, jak překonávat konflikty dětí a rodičů s dětmi od nejmladšího věku. Nabízené postupy, způsoby komunikace a možnosti řešení, které lze využít při střetnutích mezi dospělými, dětmi a dospívajícími, ilustrují četné příklady.

Knihu vydalo nakladatelství Portál v roce 2005

Kniha na únor 2014

Manželství je natrvalo

John F. Kippley

Manželství je natrvalo je průvodce snoubencům připravujícím se na svátost manželství. Z řad různých kněží vzešel návrh, aby vznikla knížka, která by věnovala pozornost třem nejdůležitějším aspektům přípravy na manželství: následování, nerozlučnosti a manželské čistotě.

Autor vede budoucí manžele k tomu, aby se zabývali rozhodujícími otázkami, které se týkají společného života, a tak předešli chybám, které by ohrozily jejich štěstí. Odpovědi, které nabízí, vyjasňují povahu opravdového katolického manželství a překážek, které klade naše kultura a naše vlastní slabost do cesty naplněnému manželství a křesťanskému následování. Knížka přistupuje k předmětu s fundovaným přehledem v naprostém souladu s učením Církve a s pochopením pro realitu manželských vztahů.

Manželství je natrvalo pomůže snoubencům plánovat důstojnou svatbu, poradí s domácím rozpočtem, uvede je do procesu komunikace a rozhodování a je zvláště užitečná pro manžele, kteří hledají způsob plánování rodiny ve světle autentického křesťanského následování. Anekdotální kapitola píše o svatební cestě a jak novomanželé používá při něm přirozené plánovaní rodičovství. Dodatek obsahuje text svatebního obřadu ve mši.

Autorem knihy je laický teolog John F. Kippley. Je ženatý a má pět dětí. Se svou ženou Sheilou založil Ligu pár páru (1971). Společně napsali také učebnici PPR The Art of Natural Family Planning (Umění přirozeného plánování rodičovství). Tématem manželství se nejhlouběji zabýval v knize Sex and the Marriage Covenant (Sexualita a manželská úmluva), z níž používá některé myšlenky pro tuto svou knihu. Píše z pohledu katolické teologie a zkušeností získaných více než dvacetiletou praxí otce rodiny a poradenskou službou jiným rodinám.

Knihu vydala Matice cyrilometodějská v roce 2001 v sérii Liga pár páru

 

Kniha na leden 2014

Vychovávat jako Don Bosco

Bruno Ferrero

Autor nezaměnitelným způsobem převádí preventivní výchovný systém zakladatele salesiánů do výchovné rodičovské praxe. V salesiánském pojetí je výchova stálé dobrodružství, kde rodiče berou své děti vážně, akceptují je jako samostatné osobnosti, váží si jejich názorů, ale přitom vědí, že děti potřebují moudré a laskavé vedení někoho zkušenějšího. Důležitým momentem salesiánského výchovného přístupu je uvedení mladého člověka do zdravého výchovného prostředí, ve kterém by se stal časem sám vychovatelem a protagonistou výchovy. Kniha je rozdělena do několika tematických oddílů a v krátkých kapitolách provází rodiče a vychovatele nejrůznějšími životními situacemi. Ocení ji nejen přátelé salesiánského díla, ale také angažovaní vychovatelé a pedagogové.

Kniha vyšla v nakladatelství Portál v roce 2007.

Kniha na prosinec 2013

Dotřetice

Magdalena Strejčková

 

Další již třetí kniha autorky Magdalény Strejčkové. Opět zde poutavě, s lehkostí a humorem popisuje své všední starosti i radosti, prožívající maminky na své mateřské dovolené. A název je nejen o třetí vydané knížce, ale také o zážitcích se svým třetím dítětem.

Autorka v minulosti učila na ZŠ, později byla lektorkou zážitkových programů. Pravidelně přispívá do časopisu Rodinný život. Její fejetony zaznívají i na Radiu Proglas a v Českém rozhlase.Její předchozí knihy Drobotiny - r. vydání 2009 a Životnosti - r. vydání 2010 jsou již rozebrány.

... myslím, že když si to přečte nějaká budoucí maminka, tak se bude skutečně těšit, říká manžel Václav Strejček.

Vydalo Nakladatelství Kartuzián v roce 2012

 

Kniha na listopad 2013

Do pátku bude váš manžel jiný

Nikdy není pozdě

Kevin Leman
 

V pěti dnech můžete změnit manželovy postoje, chování a způsob, jakým komunikuje.
Na světě neexistuje žena, která by alespoň někdy nechtěla vyměnit svého manžela za někoho jiného.
Do pátku bude váš manžel jiný? Je to vůbec možné? Abych řekl pravdu, je to podfuk. Můžete mít nového manžela už ve středu, budete-li si počínat správně. A nebo ještě lépe, vůbec není nutné měnit manžela za novější model. Potřebuje jen trochu vyladit. V pěti dnech můžete změnit manželovy postoje, chování a způsob, jakým komunikuje.

Dr. Kevin Leman, jeden z nejprodávanějších autorů New York Times a mezinárodně proslulý psycholog, vám ukáže, jak můžete svého manžela proměnit v muže svých snů.

Knihu vydalo nakladatelství  Návrat domů.

 

Kniha na září a říjen  2013

 

Do pátku bude vaše dítě jiné


Kevin Leman

Chcete mít slušně vychované dítě? Takové, kvůli kterému v obchodě nebudete chtít nepozorovaně zmizet a předstírat, že nejste rodič? Chcete mít charakterní dítě, které se stane silnou osobností?
Do pátku bude vaše dítě jiné - nikdy není pozdě je pětidenní akční plán – od pondělí do pátku – který opravdu funguje! Mezinárodně uznávaný odborník na rodinné vztahy, Dr. Kevin Leman, s vtipem odhaluje, proč se vaše děti nevhodně chovají a co s tím můžete dělat. Začněte hned teď.

Knihu vydalo nakladatelství  Návrat domů

 

 

 

Kniha na červen 2013

Žárlivost a rivalita

Danielle Dalloz

Kniha je určena rodičům, prarodičům a vychovatelům dětí ve věku do 10 let. Autorka je psycholožkou a terapeutkou s mnohaletou praxí v poradně pro výchovné a rodinné vztahy. Poskytuje rady, jak předcházet potížím, jak porozumět žárlivosti, která je přítomna bez výjimky v každé rodině, a jak dětem pomáhat se s ní vyrovnat.
Kniha vyšla v nakladatelství Portál

 

Kniha na květen 2013

 

Rodiče v akci

Monika a Martin Gajdovi
Autoři knihy Rodiče v akci v sobě spojují zkušenost křesťanských manželů, rodičů a rodinných terapeutů. Jejich kniha vysvětluje příčiny některých typických problémů s dětmi a rovněž nabízí návod, co dělat a čeho se vyvarovat, jak nasměrovat své myšlení, co se snažit v životě rodiny změnit. Rady týkající se výchovy dětí jsou velice praktické a přesvědčivé, a navíc okořeněné velkou dávkou humoru.

Vydáno v Karmelitánském nakladatelství (www.kna.cz)

 

 

 

 

Kniha na duben 2013

 

Nepořádek

Emanuelle Rigon

 

Praktický "minirádce" pro rodiče a vychovatele dětí do 8 let, kteří se snaží dovést děti ke smyslu pro pořádek účinně a bez konfliktů. Autorka Emmanuelle Rigon vychází ze své dlouholeté poradenské praxe a představuje v knize nenásilná řešení, jak vést děti v závislosti na jejich věku k osvojení základních pravidel pořádku. Výklad je doplněn spoustou konkrétních příkladů a rad.

Kniha vyšla v nakladatelství Portál.

 

 

Kniha na březen 2013

 

Adopce vztah založený na slibu

 Jayne E. Schoolerová

 

Adoptivní a pěstounské rodiny se vyrovnávají s nevšedními situacemi, které se dotýkají jak rodičů, tak adoptovaných i biologických dětí. Jsou nuceny řešit otázky navazování pout, přizpůsobování a hledání identity. Vytvoření podpůrného rodinného zázemí a připravenost na krizové situace jsou zásadními faktory zdravého a trvalého rodinného vztahu.Doslov k této knize napsal PhDr. Jiří Kovařík ze střediska náhradní rodinné péče v Praze.

Knihu vydalo nakladatelství Návrat domů.

 

 

 

 

Kniha na únor 2013

 

Maminky, které milují příliš

Jak nevychovat tyrany ani rozmazlence
Osvaldo Poli

Až příliš mnoho lásky může dítě zničit. Co změní malé rozkošné dítě v tyrana, který je schopen ovládat celou rodinu? Autor srozumitelným a čtivým stylem varuje matky (ale i otce) před přehnanou láskou k dětem. Předkládá mnohé příběhy matek, jejichž děti se staly malými tyrany. Tyto příběhy pomáhají pochopit sdělení knížky, která přináší jak zkušenosti rodičů, tak připomínky a výklad autora a nakonec i návrhy možného řešení. Vysvětluje i psychologické pozadí celého problému a zabývá se i pojmem viny, spravedlnosti a pravdy, které s problémem souvisejí.
Osvaldo Poli je známý italský psycholog a psychoterapeut. Léta se věnuje formaci k rodičovství a k partnerství a výchově dětí, přičemž spolupracuje s různými skupinami, institucemi a časopisy. KNA vydalo jeho knihu Srdce táty.

Vydáno v Karmelitánském nakladatelství (www.kna.cz)

 

Kniha na leden 2013

Láska a boj

John a Stasi Eldredgeovi

Cesta ke spokojenému manželství
John Eldredge, dnes jeden z nejpopulárnějších autorů duchovní literatury, zaujal ve svých knihách čtenáře svým neobvyklým pojetím popisu skrytých tužeb srdce (u nás vyšly např. Cestou touhy, Chraň svoje srdce a Pozor, srdce muže). Nebojí se pracovat s těmi nejsilnějšími obrazy klasické literatury i úspěšných filmů, aby poodhalil roušku našich nejskrytějších tajemství – touhu prožít něco mnohem většího, než nám nabízí život bez Boha. V této knize přivádějí manželé Eldredgeovi své čtenáře k samotné podstatě manželství. Popisují svůj příběh - od naivních představ o manželství přes myšlenky na rozvod, přes nové hledání lásky skrze Boha až po nalezení smyslu trvalého vztahu. Všichni žijeme ve velkém příběhu, který se odehrává uprostřed boje. Je pouze na nás, zdali chceme tento boj vést s Boží pomocí, a otevřít si tak bránu do spokojeného manželství. Manželství Johna a Stasi Eldredgeových však ilustruje, že to za to stojí.
John Eldredge je autor spirituální literatury, terapeut a ředitel společenství pro duchovní poradenství Ransomed Heart Ministries v americkém Coloradu.
Stasi Eldredgeová se na práci svého muže podílí jako spoluautorka některých knih a vedoucí ženských programů v Ransomed Heart Ministries. Za Johna je  vdaná 25 let a má s ním 3 syny.

Kniha vyšla v nakladatelství Portál

 

 

 

Knihy roku 2012

Kniha na prosinec

 

Pozitivní výchova sourozenců v rodině

Jan Čapek, Markéta Čapková

Kniha je souhrnem zkušeností autorů z Kurzů efektivního rodičovství, na nichž oba působí jako lektoři, a zároveň přináší rodičům cenné výchovné podněty. Autoři na základě teoretických východisek sourozeneckých konstelací a konkrétních příkladů ze života poskytují rodičům podněty pro výchovu. Vycházejí z teorie, praktických příkladů a kazuistik tréninku Efektivní rodičovství krok za krokem a zároveň představují postupy pozitivní výchovy ve smyslu výchovného působení podle Jiřiny Prekopové, výchovy, která je založena na vztahu lásky mezi rodičem a dítětem, na účinném řešení problémových situací vycházejícím ze vzájemného respektování rodičů a dítěte. V jednotlivých kapitolách autoři například uvádějí základní důvody, proč děti zlobí a jak zlobení předcházet, nebo jak řešit sourozenecké spory.
Jan Čapek je psycholog, kouč a lektor manažerských, komunikačních a prodejních dovedností. Je dlouholetým spolupracovníkem Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském. Působí jako terapeut v Křesťanské psychologické poradně v Nymburce, zabývá se manželským, rodinným a výchovným poradenstvím.
Markéta Čapková je speciální pedagožka, věnuje se kurzům pro maminky s předškolními dětmi.
Jan a Markéta Čapkovi jsou od roku 2006 lektory Kurzu efektivního rodičovství. Oba prošli výcvikem Terapie pevným objetím u Jiřiny Prekopové. Mají spolu čtyři děti.

Knihu vydalo nakladatelství Portál.

 

 

Kniha na listopad

 

Dítě na zabití

Petr Štípek

Děti, o nichž kniha pojednává, chodí většinou na druhý stupeň základní školy. Jsou hyperaktivní (neposedné), nepozorné a zlobivé. Takové děti většinou nevydrží chvilku v klidu, vrtí se, pozorují vše kolem, vypadá to, že nás ani neposlouchají a nevnímají, neustále si s něčím hrají, houpají nohama, vyrušují, nedokončují, co začaly, jsou hlučné, náladové, vznětlivé, vzdorovité, vždy v opozici, nepořádné, roztržité. Kniha může sloužit jako průvodce na cestě porozumění rodinným vztahům a pomoci dítěti. Je určena především rodičům, kteří se chtějí dozvědět, co dělat, kde hledat odborníka, případně co a jakým způsobem mohou sami změnit. Kniha je orientována specificky jako příručka, snaží se být jednoduchá, srozumitelná, návodná. Vychází z předpokladů a z principů rodinné terapie, že cokoli se děje jednomu členu rodiny, děje se rodině celé. Je oživena mnohými terapeutickými příběhy z autorovy terapeutické praxe.
PhDr. Mgr. Petr Štípek pracuje jako psycholog a psychoterapeut v Psychologické poradně Praha a jako zástupce vedoucí na ambulantním oddělení střediska výchovné péče, kde se zabývá individuální, párovou a rodinnou terapií.
Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a obor Teorie a filosofie komunikace na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V současné době studuje postgraduální doktorský program lékařská psychologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Má ukončený pětiletý výcvik v kognitivně-behaviorální terapii, pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii a prochází tříletým supervizním výcvikem v kognitivně-behaviorální terapii.
 

Kniha vyšla v nakladatelství Portál.

 

 

Kniha na říjen

 

Madony ve tři ráno

Barton Rachel

Tato kniha je určená všem matkám. Rachel Bartonová ji napsala na základě vlastních zkušeností s těhotenstvím a mateřstvím. Jejím cílem je, aby matky porozuměly zázraku, který se v nich odehrává, a tuto zkušenost pak dokázaly zohlednit i v modlitbě. Přináší informace o tom, jakým způsobem mohou ženy na základě své zkušenosti s rodičovstvím začít objevovat duchovní i citovou stránku svého života. Řada instrukcí má široké využití pro duchovní život jedince. Autorka vychází z křesťanské tradice, do svých komentářů však zahrnuje i moudrost ostatních světových vyznání a světských myslitelů.

Český preklad Radka Kolebáčová .

 

Vydáno v Karmelitánském nakladatelství (www.kna.cz)

 

Kniha na září

Povolání k životu bez manželství


Eichlerová Astrid

Mohu jako nezadaný člověk vést plnohodnotný a naplněný život? Nebude mi stále něco chybět?
S těmito otázkami se autorka, evangelická farářka, pokouší vypořádat. Na základě svých osobních zkušeností citlivě ukazuje, že žít jako nezadaný nemusí představovat neradostnou alternativu k životu v manželství, ale že to může být vzácný dar od Boha. Přitom otevřeně hovoří o výzvách a problémech, s nimiž se na své životní cestě setkala, a nezamlčuje ani to, že prožívala velice tísnivé okmažiky. Dodává nám však odvahu, abychom začali hledat alternativní formy života a objevovali nové perspektivy.

Vydal : Návrat domů

 

Kniha na červen

Děti a pět jazyků lásky

Gary Chapman, Ross Campbell

Kniha je určena především těm, kdo se chtějí naučit lépe rozumět svému dítěti a mnohem hlouběji mu vyjadřovat lásku. Klíčovými potřebami dětí jsou pocit bezpečí, vědomí přijetí a jistota "naplněné citové nádrže". Potřeba být milován stojí ve středu každého vztahu. Smyslem této práce není snaha upozornit na to, co jako rodiče děláme či neděláme ve vztahu ke svým dětem správně, ale je spíše pokusem představit přirozený a dětem srozumitelný způsob verbální i neverbální komunikace. Pět jazyků lásky otevírá dveře k mnohem hlubšímu pochopení a naplnění citových potřeb vašeho dítěte.

 

 

 

Kniha na květen

Manželství - cesta k Bohu

Henri Caffarel

Osobitý a poutavý způsob katecheze otce Henriho Caffarela (1903–1996) zve čtenáře k poznání a praktikování manželské lásky, která se na své cestě k Bohu nechává zdokonalovat, obohacovat a proměňovat Láskou. Otec Caffarel vede křesťanské manžele k vnitřní modlitbě, která je podle něj nutnou podmínkou k autentickému křesťanskému životu a k vnitřní jednotě s Bohem. V roce 2006 byl zahájen proces blahořečení otce Caffarela.

Knihu vydalo nakladatelství  Matice cyrilometodějská s.r.o,Olomouc.

 

Kniha na duben

Kuchyňské pohádky

Hana Pinknerová

 

Známá autorka nabízí dětským čtenářům vlídné a vtipné pohádky s výchovnými prvky a důrazem na harmonické soužití rodiny, vědomí vlastní jedinečnosti a hodnoty. Hrdiny Kuchyňských pohádek jsou obyčejné věci, s nimiž se dítě běžně setkává doma v kuchyni. Některé příběhy obměňují tradiční české pohádky. Text svými obrázky doplnila Klára Kubešová. 

Vydáno v Karmelitánském nakladatelství (www.kna.cz)

 

 

Kniha na březen

O třech stromech

Gabriel Ringlet

Milý příběh s něžnými ilustracemi na několika stránkách vypráví o proměněných snech tří stromů. Každý z nich o něčem snil, nakonec to dopadlo jinak.  Tento tradiční libanonský příběh povzbuzoval víru dětí již po mnoho generací. Vše nakonec směřuje ke Kristu. Doporučujeme jako velikonoční zamyšlení či program.

Vydáno v Karmelitánském nakladatelství (www.kna.cz)

 

 

Kniha na únor

Síla rodičovské modlitby

Stormie Omartianová

 

Další kniha od autorky Síla manželčiny modlitby. Tentokrát povzbuzuje k vytrvalé a usilovné modlitbě rodiče. „Boj o životy našich dětí se odehrává na kolenou. Nemodlit se je jako sedět a zpovzdálí se dívat, jak na naše děti ve válečném poli dopadají střely ze všech stran. Když se však modlíme, jsme v bitvě po jejich boku a užíváme Boží moc v jejich prospěch.“

Vydáno v nakladatelství Paulínky (www.paulinky.cz)

 

 

 

Kniha na leden

Síla manželčiny modlitby

Stormie Omartianová

 

Žít v dnešní době v úžasném manželství se jeví mnohé z žen jako nedostižná vize. Jak málo v takové věci věří v sílu modlitby a Boží moc. Autorka zkoušela řešit své problémy v manželství různými metodami – hádáním se, uprošováním, ignorováním, vyhýbáním se, konfrontací, dohadováním se a také populární »tichou domácností«.Trvalo jí, než si uvědomila, že je třeba začít s modlitbou.

Nechme se tedy my, manželky někdy zoufalé, jindy trpící, ale i ty šťastné, které by rády „jen“ podpořily modlitbou svého manžela, oslovit autentickou výpovědí autorky plnou reálného vidění věcí i vlastních zkušeností s modlitbou, která může proměnit vás, vašeho manžela i celé manželství.

Kniha se umístila mezi nejčtenějšími knihami v anketě čtenářů Katolického týdeníku. Tato kniha dala podnět ke vzniku společenství Modlitby manželek v našem Centru.

Vydáno v nakladatelství Paulínky (www.paulinky.cz)

 

 

 

Kniha na listopad a prosinec

 

Jak mluvit s dětmi o sexu, manželství a rodičovství

Ilona Burdová

 Jak odpovídat na otázky dětí a jak vhodně reagovat? Kdy je ta správná doba k povídání si s dětmi o sexu, manželství a rodičovství a kdo je za to zodpovědný? Najít odpovědi v této oblasti může pomoci nová kniha od paní doktorky Ilony Burdové. Autorka vychází z požadavků vývojové psychologie "neodbourávat dětství". Nevyhýbá se realitě dnešní společnosti, její negativní aspekty neodsuzuje, spíše chápe a přitom ukazuje, jak navzdory jim působit výchovně zdravým směrem. Publikace je dobrým pomocníkem pro všechny rodiče a pedagogy.

Autorka vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako lékařka na Psychiatrické klinice v Brně, specializuje se hlavně na psychoterapii. Je vdaná, má dvě děti.

 

Vydalo Nakladatelství Kartuzián v roce 2011 (www.kartuzian.cz).

 

Kniha na říjen

 

Respektovat a být respektován

Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová
 

Kniha Respektovat a být respektován je určena všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově, vzdělávání a vztazích. Je shrnutím těch nejlepších zkušeností z oblasti dobře fungující komunikace mezi lidmi, učebnicí dobré komunikace. Nabízí jednak postupy a dovednosti okamžitě využitelné v praxi, jednak pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí výchovy a mezilidských vztahů. Je využitelná pro rodiče, učitele a všechny, kteří chtějí investovat úsilí do rozšíření repertoáru svých komunikačních dovedností pro zvládání běžných i náročných životních situací. Přirozeným důsledkem osvojení těchto dovedností je udržení vlivu i dobrých vztahů a vzrůstající pocit vnitřního klidu, sebeúcty a kompetentnosti.

Autoři jsou známí jako lektoři stejnojmenného kurzu, kterým v ČR prošlo na 18 tisíc účastníků. V roce 2008 vyšlo III. vydání knihy. Kniha má 288 stran formátu B5 (24,5 x 17,5 cm).

 

 

 

Kniha na září

 

Děti se ptají na Boha

Elmar Gruber

 

Knížka vychází z dlouholetých zkušeností .Na základě příkladů a zásad ukazuje jak  mohou rodiče a vychovatelé s dětmi hovořit o Bohu a otázkách víry a jak děti nábožensky správně vést.

 Autor je kněz, působí jako referent  pro nábožensko-pedagogické vzdělávání katechetů a učitelů náboženství.Je také spolupracovníkem arcibiskupské školské komise v Mnichově.

 Knihu vydalo nakladatelství Portál.

 

 

Kniha na červen

 

Rodičovská autorita

Catherine Saladin -Grizivatz

V knize se rodiče dětí od nejmladšího věku dozvědí, jak mít autoritu a nebýt přitom autoritativní, jak trestat dítě a nebránit mu v růstu, kdy je třeba trestat apod. Autorka komentuje konkrétní příklady a poskytuje praktické rady. Zdůrazňuje, že rodičovská autorita je spojena se smyslem zákazů a slovním podáním, které provází sankce, a se schopností rodičů rozeznat a uznat i své vlastní chyby. Některé zákazy jsou zásadní, o některých lze v určitém věku diskutovat. Vše je záležitostí vzájemného naslouchání a porozumění. Pozornost je také věnována situaci, když je rodina bez otce.

 Knihu vydalo nakladatelství Portál.

 

 

Kniha na květen

 

Domov prožít, domov vytvářet

Doc. Dr. Rudolf Smahel

Jak již název prozrazuje, je tato kniha určena předvším rodičům a vychovatelům . Jsou zde objasněny pedagogicko - psychologické principy v jednotlivých fázích vývoje dítěte.

 Autor čerpá z poznatků mnoha našichi zahraničních autorů i z vlastní pedagogicko psychologické praxe.Hlavní myšlenkou tohoto díla je výzva rodičům, aby svým dětem dali možnost opravdový domov skutečně prožít , aby i ony mohly později svým dětem domov vytvořit.

Knihu vydalo nakladatelství  Matice cyrilometodějská s.r.o,Olomouc.

 

Kniha na duben

 

Miláčku, netrap mě...

Denis Sonet

 Manželská láska se týká celého člověka a každého dne. Proto je třeba uvažovat o všech aspektech života. Například o komunikaci jako zdroji informací z denního života, o fantazii jako zdroji podnětů pro potřebné změny, ke kterým v průběhu času dochází. Autor využívá své mnohaleté zkušenosti, které získal jako pracovník manželské poradny a nabízí čtenářům odpovědi na jejich otázky, náměty k zamyšlení, nápady a rady pro každodenní manželský život: Oživovat plamen lásky každý den, překonávat krize malé i velké. Komunikovat, abychom měli potřebné informace, a snít, abychom uměli udělat potřebné změny. Chtěl Bůh, abychom spolu žili právě my dva? Co bude, až budeme staří? Text je napsán stručně, srozumitelně, se smyslem pro realitu, ale i s humorem.
Denis Sonet je knězem diecéze Troyes ve Francii. Léta se věnuje poradenství a duchovnímu doprovázení manželských párů a pro své zkušenosti a komunikační schopnosti se stal rovněž vyhledávaným řečníkem pro různé konference. Je stálým dopisovatelem časopisu Famille Chrétienne (Křesťanská rodina) a autorem řady úspěšných titulů, určených manželským párům a rodinám.

 

Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství.

 

 

 

 

 

Kniha na březen

 

 

 

Jak vychovat děti a nepřijít o rozum

Principy, jež učí sám život

Kevin Leman 

Jestli někdo rozumí, proč se děti chovají tak, jak se chovají, pak je to psycholog a uznávaný autor Dr. Kevin Leman. Tento otec pěti dětí v knize uvádí sedm principů, jež učí sám život, a ukáže vám, jak
- přimět děti, aby dělaly to, co po nich chcete 
- zneškodnit zmlsané jedlíky, zklidnit vášnivé výbuchy hněvu a minimalizovat sourozenecké potyčky
- projevit autoritu a rozhodnost, abyste dětem dali najevo, že nejste žádný padavka
- poznat, kdy je třeba malým dravcům přistřihnout křídla
- stanovit přiměřené kapesné, večerku a výhody
- opět převzít vedení ve vlastní rodině

 Obsah a ukázky textu najdete na webu Nakladatelství Návrat domů www.navrat.cz/