Pro maminky

 

 

 Zveme maminky, kterým záleží na svém vzdělávání a růstu na novou aktivitu. V našem Centru Jitřenka budou probíhat v rámci pravidelného Klubu maminek středeční moderované besedy v rámci projektu M_ANIMA. Jedná se o flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle zahraničních zkušeností. Projekt realizovalo Národní centrum pro rodinu.
Besedy jsou určené skupinám maminek, které se setkávají v našem centru, za účasti dětí, pro které je zajištěn program nebo bez nich. Beseda s názvem "Jakým přínosem může být rodičovství pro můj život i pro mou profesi", která má v centru pozornosti právě pečující rodiče a otázky spojené s harmonizací rodinného a pracovního života, je vhodná pro maminky, které mají ještě malé děti a na návrat na trh práce se zatím nechystají, tak pro ty, které vzhledem k věku dětí řeší praktické otázky spojené se svou zaměstnaností. Zaměřuje se na identifikaci vlastního potenciálu, potřeby rodiny a možnosti, jak je harmonizovat s profesní angažovaností maminky. 
Cílem vzdělávání je zvýšit motivovanost k péči o vlastní růst s ohledem na konkrétní životní situaci systematickým nácvikem potřebných dovedností a nabídkou informací o stávajících nárocích a možnostech trhu práce. 
Moderované besedy vede školená moderátorka vzdělávání Jana Draberová. Tyto besedy budou probíhat 1x za14 dní od 10 do11 hodin.

KLUB MAMINEK 

Maminky a jejich děti se pravidelně scházejí  každé pondělí  na faře v  8.30 hodin . Pro zaměstnané  maminky  a jejich děti organizujeme na faře odpolední setkání  2x měsíčně v úterý od 16.00 hodin.

 Na programu jsou pro děti hry, za příznivého počasí i venku, zpívání, loutková pohádka nebo tvoření.Maminky čeká cvičení, zajímavá beseda nebo společné tvoření s dětmi. V rámci odpoledního setkání  se konají 1x za 14 dní katecheze pro děti.

Součástí pondělního  dopoledního programu jsou také Modlitby matek .O děti je postaráno. Jedenkrát za měsíc jsou  Modlitby matek  pro zaměstnané maminky odpoledne. Je to čas k setkání s Bohem a ke vzájemnému sdílení.

Každou středu je k dispozici od 8.30 hodin volná herna s možností cvičení maminek a her s dětmi.

Jedenkrát za 14 dní  ve čtvrtek  jsou v Hranicích odpolední programy pro maminky, děti a všechny zájemce - Tvoření pro rodiny / tvořivý program pod vedením zkušených lektorek/,začínáme v 16.hodin.

Sledujte aktuální informace v našem kalendáři, přijďte mezi nás !

Dvakrát ročně připravujeme Tvořivé víkendy pro maminku a dceru nebo maminku a děti.Na víkendu se naučíte nové techniky, přivezete si spoustu milých drobností a zároveň strávíte společné chvíle se svými dětmi.

 

 

Nabízíme také hlídání dětí na dobu, kterou maminka potřebuje k vyřízení svých záležitostí. Zatím to bude v pondělí a ve středu mezi  8 a 12 hodinou na faře v Hranicích. Podmínkou je, aby dítě bylo ochotno strávit čas s "tetou" bez maminky a také předchozí telefonická nebo osobní domluva.