Ostatní akce

Poutě, vycházky a duchovní obnovy pro všechny
 

Rodina nejsou jen rodiče a děti.Do rodiny patří určitě i prarodiče a širší rodiny. Do naší velké rodiny Církve patří i ti, jejichž děti odrostly, co žijí sami , prostě všichni, kteří aspoň trochu členy této velké rodiny být chtějí. Proto na naše akce zveme všechny zájemce, zvláště na akce, které nemají specifické zaměření na určitou skupinu.

Chceme připravovat vycházky, poutě a duchovní obnovy.