Pro školy

 

Nabídka programů
 

  1. Etické otázky každého dne program pro žáky ZŠ a SŠ schválený MŠMT probíhající formou besed trvajících dvě vyučovací hodiny.
  2. Škola osobního života - výchova ke zdraví,výchova ke zdravé integraci sexuality
  3. Vstupy s náboženskými tématy - interaktivní program pro 1.a 2.stupeň ZŠ, který seznamuje děti s poselstvím křesťanských svátků a postavami křesťanské historie.