Pro děti a mládež

Pro děti připravujeme hlavně letní tábory. Děti se mohou zapojit do odpoledních programů Klubu maminek, mohou přijít i samy, bez rodičů.

Pro mládež připravujeme 2x ročně přednášky a besedy na různá témata ve spolupráci s kaplanem pro mládež.
 Zveme všechna  - náctiletá děvčata, která ráda tvoří, /i šikovné kluky/ na pravidelná setkávání.

  Tvoření pro -náctileté , kde se bude nejen tvořit, ale také povídat si a setkávat se. Koná se 1x za měsíc ve čtvrtek od15.00 hodin.
1x za měsíc v sobotu na faře v Hranicích od 15:30 probíhá  T-club (Teen club) spolčo pro kluky i holky od 13.let
Program tvoří  zamyšlení nad různými témátky, hry, zpěv, modlitba.