Poradenství

Nově nabízíme odborné konzultace v náročných životních situacích s psycholožkou Mgr. Irenou Smékalovou. Cena jedné hodiny je 500Kč. Díky dotaci MPSV klient platí pouze 20 – 80% ceny. Výše příspěvku je závislá na sociální potřebnosti jeho rodiny. Na tuto konzultaci se přihlašujte na mailu cprhranice@ado.cz, příp. na tel. 736 239 179.
 

Dále nabízíme zprostředkování odborného poradenství a to :

Pastorálně - terapeutická poradna  - MUDr. Jitka Krausová

Problémy víry, psychické problémy osobnostního růstu. Poradenská služba probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách po předběžném telefonickém přihlášení.

 

Manželská a rodinná poradna - Mgr. Vít Hušek

Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích.Poradenská služba bude každý čtvrtek v odpoledních hodinách, po předběžném telefonickém přihlášení.

 

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Problémy v náročných životních situacích, jako např. úmrtí blízkého člověka, situace po rozpadu rodiny, trýznivé prožívání současného životního stavu apod. Probíhá každou středu dopoledne i odpoledne po předběžném telefonickém přihlášení.V Hranicích bude tato poradna k dispozici každé 1.pondělí v měsíci v odpoledních hodinách.

 

   

 

Do jednotlivých poraden se můžete přihlásit  nebo získat bližší informace o poradenství a termínech na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc, Tel.: 587 405 250-3, E-mailrodina@arcibol.cz .Kontakt lze také zajistit přes naše Centrum v Hranicích.

V Hranicích nabízíme základní poradenství v symptotermální metodě přirozeného plánování rodičovství, příp. zprostředkování odborné pomoci a spolupráce.