Kurzy a přednášky

 

Zajišťujeme odborné přednášky, zejména s tématy manželství, rodičovství a vztahů v rodině.

Tyto přednášky jsou jako samostatné programy nebo jsou součástí duchovních obnov nebo víkendových pobytů.
 

Připravujeme a nabízíme  kurzy, které mohou probíhat ve vašich farnostech /podle zájmu/.

Jsou to:

 •  Kurz efektivního rodičovství
 •  Manželské večery
 •  Kurz pro ženy
 •  Kurz předávání víry v rodině

 

Kurz efektivního rodičovství 

Možná patříte také mezi rodiče, kteří se snaží být zodpovědní, chápající, kteří chtějí pro své děti to nejlepší, ale přesto se občas dostáváte do situací, které neumíte řešit "správně". Možná se také ptáte: "A co mám tedy dělat? Jak s dětmi jednat, mluvit a vychovávat je respektujícím ale přesto pevným způsobem?"
V Kurzu efektivního rodičovství budete mít možnost vyzkoušet si, jak nejlépe zvládnout klasické a stále znovu se opakující krizové situace, do kterých se při výchově svých dětí dostáváte. Pod vedením lektora spolu s ostatními rodiči pomocí praktických ukázek z běžného rodinného života poznáte, na co je třeba klást při výchově dítěte důraz. Získáte tipy a návody, jak nově nabyté vědomosti procvičovat v domácím prostředí. Načerpáte novou sílu a chuť k plnění jedné z nejnáročnějších životních rolí a profesí – rodičovství. Budete mít možnost poradit se o tom, co Vás konkrétně zajímá. Více o celém programu efektivním rodičovství najdete na www.efektivnirodicovstvi.cz.

Program tvoří osm setkání .Jedna lekce trvá cca.2,5 hod. 
Program kurzu:

 1.     Být rodičem – vliv původní rodiny,rodičovské vzory,výchovné styly,základy efektivního rodičovství
 2.     Rozvíjení vlastní sebedůvěry rodiče – jsem jedinečný
 3.     Pochopení nesprávného chování dětí
 4.     Povzbuzování nebo chvála?
 5.     Emoce v životě rodičů a jejich dětí - vstřícné naslouchání
 6.     Emoce v životě rodičů a jejich dětí - já-sdělení
 7.     Rodičovská autorita-trest a co volit místo něho
 8.     Rodinná pravidla, řád a závěr

 

Cena : 500 Kč  jednotlivec a 600 Kč pár.

Manželské večery

Kurz tvoří osm setkání. Záměrem kurzu je pomoci všem manželským párům posílit a prohloubit jejich partnerský vztah.
Na tom, zda v manželství žijete méně než dva roky nebo přes třicet let, vůbec nezáleží.
Kurz dává manželům výbornou příležitost strávit čas spolu jako pár a přitom se zabývat důležitými otázkami svého manželství. Manželské večery jsou velice praktické, pomohou vám získat a osvojit si důležité dovednosti, abyste mohli vytvořit hezké manželství na celý život.


Každý večer dostanete příležitost užít si spolu dobrou večeři a přitom naslouchat a povídat si. Večeře při svíčkách navozuje pocit, jako byste si vyšli ‘na rande’. Po večeři následuje „promluva“ na téma večera, v našem kursu bude promítána z DVD. Pak přijde čas na kávu a na diskusi – promluva je proložena cvičeními, která děláte spolu jako pár. Snažíme se vytvořit takové prostředí, abyste měli jistotu, že váš rozhovor nikdo další nezaslechne. Skupinová diskuse není součástí kurzu, soukromí párů je plně respektováno. Na konci každého setkání dostanete domácí cvičení, které byste spolu do příště měli udělat. Domácí cvičení nikdo nevybírá, ani nehodnotí, jde čistě o váš prospěch. Cvičení vám má napomoci pokračovat v rozhovoru i doma.
 

    Témata jednotlivých večerů :                                                                        

 1. Vybudovat pevné základy 
 2. Umění komunikace
 3. Řešení konfliktů
 4. Síla odpuštění
 5. Láska v akci
 6. Rodiče a rodiče partnera
 7. Manželská sexualita
 8. Večírek Manželských večerů – V čem spočívá hezké manželství ?

 

Máte-li hezké manželství, kurz vám pomůže jej dále zlepšit a posílí vaše dobré návyky. Na druhou stranu, zakoušíte-li v manželství potíže, kurz vám poskytne praktické dovednosti, které vám pomohou obtíže překonat. Páry, které již žily odděleně, využily kurz jako příležitost ke smíření a nalezení cesty zpět.Manželské večery se dnes konají ve více než 28 státech světa. Ačkoliv je kurz založen na křesťanských principech, velmi prospěje všem manželským párům. Kurz vysoce ocenily i mnohé páry z necírkevního prostředí.
 

 KROOS - kurz rozvoje osobnosti pro ženy

„My ženy v sobě ukrýváme obrovský potenciál. Nenechme ho ležet ladem. Pojďme ho společně objevit a rozvinout!“

Kurz,který vede Mgr.Irena Smékalová, psycholožka, lektorka a maminka tří dětí, měl velký úspěch v letech 2010 a 2011.

Bude-li zájem, můžeme jej znovu uspořádat. 

 

Obsah kurzu:

 1. Vnitřní řeč. Jak mluvíme sami k sobě a jak to ovlivňuje náš život?

 2. Jak se ve vztazích nenechat manipulovat a zároveň nemanipulovat

 3. Emoce. Jaké jsou a jak s nimi nakládáme?

 4. Řešení konfliktů nenásilným způsobem

 5. Time management zaměřený na hodnoty

 6. Síla přítomného okamžiku

 7. Prohloubení některého z témat z minulého kurzu (podle zájmu účastnic)

   

 

Kurz předávání víry v rodině

Tento kurz vychází z principů kursu KER, zpracovala jej ředitelka Národního centra pro rodinu Marie Oujezdská a má za cíl podpořit rodiče v jejich úsilí vést děti ke křesťanskému životu a nabízí nové inspirace a pohledy.