Pro ženy


Kavárnička pro ženy

Ženy všeho věku se scházejí ve svém společenství KAVÁRNIČKA 1x měsíčně  na faře v Hranicích v úterý od 17 hodin.

Program : tančíme biblické tance, připravujeme společně povídání o postavách žen z Bible.

Biblické tance vycházejí z tradičních židovských tanců a jde vlastně o modlitbu tancem a pohybem.Prolíná se zde radost ze setkání s Bohem, radost z pohybu a z hudby a také radost prožívat něco pěkného ve společenství.

Při čtení z bible o ženách ze Starého i Nového zákona se vynořují otázky a myšlenky, které se dotýkají každé z nás.Necháváme se inspirovat a také se navzájem povzbuzujeme.

Každé pondělí od 17 hodin na faře "tančíme s Lenkou" břišní tance pro krásu, zdraví a ženství

 Příspěvek: ženy - 40 Kč, děvčata - 20 Kč. Vhodné oblečení: volná sukně nebo pohodlné kalhoty.

 Přijďte a uvidíte.                               .

Modlitby manželek

Je to  modlitební společenství žen, které se chějí modlit za sebe, svého manžela, svou rodinu.Inspirací je kniha S. Omartianové Síla  manželčiny modlitby.

 

Setkávání pro ženy s psycholožkou Mgr. Irenou Smékalovou

Jsou to besedy  na různá témata, která ženy pálí. Konají se asi 1x za 2 měsíce.