Jak chránit děti před negativními vlivy na internetu

21.10.2010 08:35

 

 

V úterý 12. října 2010 se konala přednáška Jak chránit děti před negativními vlivy na internetu v příjemném prostředí hranické římskokatolické farnosti. Akci pořádalo Centrum pro rodinu Jitřenka ve spolupráci s MSKA v rámci projektu „Rodino, staň se tím, čím máš být“.

Přednášel pan ing. Jiří Šenkýř. 

Na začátku přednášky jsme se dozvěděli alarmující statistiku – již 8 % dětí je závislých na internetu a dalších 8 % dětí se blíží k závislosti.

Rodiče se neptají, co děti dělají na internetu. Leckdy sami nevědí, jaké možnosti skýtá internet, většinou je to však nezájem rodičů. Jak pan ing. Jiří Šenkýř vtipně vystihl dnešní bohužel mnohdy pravdivou realitu: „Máma má mítink, táta má tetu, já sedím sám na internetu.“

Pro dnešní děti je internet součástí jejich já, klávesnice je jejich prodlouženou rukou. Odborníci, zabývající se problematikou internetové kriminality, navrhují nenavštěvovat sociální sítě (Facebook apod.) dětem do 12 let. Děti jsou důvěřivé. Mohou se stát snadnou obětí např. lidí s pedofilními sklony, kteří zneužívají snadný kontakt prostřednictvím internetové komunikace. Děti pod přátelskou záminkou donutí, aby se prošli s webovou kamerou po bytě. Shlédnou přitom majetek rodiny a při další hlášce dítěte na Facebooku: „Hurá, odjíždíme celá rodina na víkend!!!“ byt vykradou.

Přestože se dají na počítači nainstalovat bezpečnostní filtry, problematika je mnohem širší.

Dnešní doba, podle ing. Šenkýře, ztratila právo na zapomenutí. Vše se ukládá na internetu. Záznamy a videonahrávky z šikanování a ponižování spolužáků apod. se často objevují na internetových serverech a mnohdy již, ke škodě ublíženým, nejdou ihned odstranit.

Přes mnohá nebezpečí, která skýtá internet, vyzdvihl ing. Šenkýř důležitost a mnohostrannost pozitivního využití internetu.

Přišla řeč i na média celkově. Jedinými neziskovými médii jsou Radio Proglas a televize Noe. Na jejich roční provoz je zapotřebí 26 milionů Kč ročně.Pro zajímavost – komerční televize mají příjmy pouze z reklam, např. Televize Nova 7 – 8 miliard Kč ročně. Náklady jsou 1 – 2 miliardy ročně. Za internetovou reklamu se ročně vydá 1 miliarda Kč a jde stále nahoru.

Jelikož je pan ing. Šenkýř v Radě pro rozhlasové vysílání, probírali jsme i pořady ohrožující a omezující mravní výchovu mladistvých.

Dostali jsme emailovou adresu info@rrtv.cz, kam se můžeme obrátit v případě, že se nám nezamlouvají televizní pořady, které by mohly omezovat mravní výchovu mládeže. Zde stačí napsat název pořadu, TV stanici, den a hodinu. Rada vytipované záznamy shlédne (podle ing. Šenkýře je to zhruba jednou za 14 dní v trvání asi 8 hodin a bez popcornu!). Rada poté podává návrhy u soudu a ten vydává rozhodnutí o případných sankcích a postizích.

Cenné informace, rady a tipy jak využívat svobodně a hlavně bezpečně internet, nalezneme na stránkách href="https://www.saferinternet.cz/">www.saferinternet.cz.

Přes všechny možnosti zábavy, her a dobrodružství, které nabízí internet, nic nemůže nahradit laskavou péči rodičů, pozornost věnovanou zálibám dětí, společně sdílený čas a také příklad, který sami dáváme svým dětem.