Modlitby matek

09.06.2010 12:36

Poslední setkání před prázdninami se uskuteční 28.6.2010 od 9.00.na faře.