Pokojný advent - ohlas na setkání s Fanynkou Böhmovou v Lipníku

13.12.2012 09:21

Zastavit se , rozjímat, najít si chvíli na setkání. To se dnes neslučuje s každodenním shonem, který v předvánočním čase ještě zesílí.
Přesto se v úterý 4. prosince v podvečer  sešla  na faře v Lipníku nad Bečvou skupina žen a mužů, aby prožila setkání s paní Fanynkou z Opavy. Její povídání O POKOJI  jsme prožili v tichosti slov  kolem  světla  svíce, která se poklidně kolébala na vodní hladině. Poklidnou hladinu postupně rozvlnily jen kamínky  klesající na dno jako symboly těžkostí tohoto světa, které nás nejvíce připravují o pokoj.  A tak jsme toho večera utopili strach o budoucnost, nesmyslné touhy a zbytečné nároky . Nikomu z přítomných se ani nechtělo vstoupit do myšlenek , příběhů a příměrů, které nám Fanynka předkládala , aby nám pomohla hledat cestu pokoje. Soustředěně jsme vnímali každé slovo a toužili po zatracené dobré vůli, o kterou jsme prosili společnou písní  i osobní modlitbou u sv. Jakuba. Když jsme se u farního kostela v pokoji rozcházeli, do tmy tiše padal první sníh.
Děkuji všem , kteří se podíleli na uspořádání tohoto setkání .                                           

 Martina