Postní duchovní obnova na téma "Křest v Písmu svatém"

11.03.2011 18:05

Koná se  v sobotu 9. dubna 2011od 9 hodin na faře v Hranicích.Program povede O. Bedřich Horák, duchovní správce farnosti Horní Moštěnice.

Program:
Na faře v Hranicích:
9:00 – 10:00 - 1. část dopoledního programu
10:30 – 11:30 – 2. část dopoledního programu
12.00 – 13,00 – oběd – zajištěn na faře
13,00 – 15.00 – odpolední program
Během přestávek také možnost svátosti smíření.
V kostele v Hranicích:
15:30 – 16:00 - adorace
16.00 – 16,30 – modlitba růžence
15.30 – 16,30 – možnost svátosti smíření
16.30 – 17:30 - mše svatá

Přihlášky a zájem o hlídání dětí na naší mail.adrese – cprjitrenka@seznam.cz,
Nebo na telefonu 736239179, příp. osobně na faře v Hranicích. Je možné přijít i bez předchozího přihlášení.